22-09-10

goede invloed op mensen hebben

P1080079.JPG

Hoe een goede invloed op mensen te hebben ?

 

Alle daden die met een goede bedoeling en uit wijsheid voortvloeien, brengen een stuk 'verlichting' bij je zelf en anderen te weeg...meestal op voorwaarde dat je er niet door verhinderde dat een andere zelf de verantwoordelijkheid daarvoor diende op te nemen. Afhankelijk van wat je zelf nog te leren hebt, zal je die regel al wel eens moeten overtreden. Als je van uit die wijsheid handelt, zul je de juiste daden bij de juiste mensen doen terechtkomen en de overigen zullen soms gelukkig voor je zelf, geen acht op je slaan.

Indien je nog te veel handelt vanuit je behoefte om bewierrookt te worden, kan je in de verleiding geraken om op een negatieve manier bezig te zijn met allerlei machtsspelletjes waar je eigenlijk geen uitstaans moet mee hebben. Pas zodra je er bedreven in wordt en er vrijwillig aan verzaakt, leer je te genieten van de innerlijke schitteringen die dit in je geest veroorzaakt...je omgeving zal het aan de uitstraling van je ziel en lichaam merken.

Je moet leren onderscheid maken welke moeilijkheden je het best uit de weg gaat en welke je door moet om er individueel en gezamenlijk sterker uit te komen. Leren welk negatieve dit zal blijven en welk zich kan ompolen naar het positieve toe...sommige negativiteit vraagt om dit laatste, andere negativiteit wil het positieve gewoon vernietigen, met of zonder compromis of trukken die het daglicht niet mogen zien...uiteindelijk groeit alles in de natuur in de richting van het licht van de zon of van het microlicht van mineralen en water. Zich voeden met het zinloze geeft geen leven. Leven in verbondenheid met je levenslijnen en omgeving is je aandacht op het wezenlijke kunnen houden.

Van innerlijke rust en helder observeren en denken wordt de gunstiger handeling geboren. Om kracht te herwinnen zet je best je illussies eens op een rijtje door het heel stil in je eigen te maken. Klopt de wereld weer aan je deur, gedenk dat niet alles meteen ten goede verandert en dat je vaak veel geduld aan de dag moet leggen. Laat je ook niet vangen aan euforie of zijn tegengestelde, de wanhoop of aan overdaad. Harmoniseer eigenbelang en opoffering. Deel dingen met anderen en schat de ruimte die je hen geeft goed in. Goede wil en ontspannen met mekaar omgaan, onderschat het niet, prijs de alledaagse dingen en handelingen hoog. Zit niet altijd zo maar bezig omdat je anders geen rust in je eigen vindt. Wordt ook niet onverschillig door te veel de rust en de stilte op te zoeken, blijf betrokken en neem alleen innerlijk afstand zonder in geisoleerde eigenwijsheid en arrogantie te vervallen. Blijf op de hoogte van hetgeen je eigen en het algemene aanbelangt, overtuigd dat je het ook vanuit rust dienen kan, zeker als er gepast handelen op volgt. Hoed je ook van te veel willen te begeren. Met honger smaakt eten beter. Alles wat met 'te' begint is vaak nefast, behalve te-vreden. (ook té sober en te zeer in eevoud leven is overdreven, té veel het wereldse en teveel alleen met het spirituele bezig zijn idem dito, te weinig je zintuigen gebruiken, te veel je intellekt gebruiken,

Vraag geen onmogelijke dingen van anderen en leer hun draagkracht en vermogen kennen. Ze zullen je in een aantal gevallen op momenten dat je het soms niet meer verwacht positief verbazen, waardoor het geheel van de lijnen tussen mensen er weer op vooruit kan gaan. Geraak je vast te zitten, denk dan aan waar je oorspronkelijk wou voor gaan. Gaat het je te zeer voor de wind...sta dan even stil (doe desnoods een stap terug) met waar je eigenlijk naar toe wil met je succes. Ben je innerlijk in evenwicht, dan heeft het te zeer negatief belastende, weinig kans om binnen te dringen. Met wie we omgaan, het heeft zijn belang, naarmate de opdrachten die je jezelf stelt en hetgeen je leren moet zal je soms al eens een grens moeten oversteken. Zeg iedereen rustig je waarheid en weeg af wanneer je iemand niet meer moet ontzien. Blijf trouw aan de principes die je sieren, al zal je soms door omstandigheden gedwongen water bij je wijn moeten doen, maar laat je niet omkopen en blijf aan je eigen gebreken werken.

Stiptheid en flexibiliteit, leer ze te combineren naargelang de situatie vereist of de betrouwbaarheid van diegene waarmee je omgaat. Wordt niet bitter en leer te vergeven...mét of zonder afstand nemen, die beslissing komt alleen jou toe. Onbaatzuchtigheid, probeer ze zonder te veel averij op te lopen te benaderen. Je miskend voelen, vermijd het. Anderen door je talenten of rijkdom vooruithelpen, anders wordt je veelal geleefd. Vaak moet je accepteren wat je overkomt, soms ook niet...leer begrijpen wat iets ten gronde zeggen wil.

Hoe wil je in het leven staan : agressief als vuur, ondankbaar kil als ijs of onbuigzaam als stilstaand water ? Vreugde is belangrijker dan de drie vorige. Warmhartig staat korter bij het geluk dan starre kilheid. Geluk, streven en niet-streven.

Kennis, gemaakt van vertrouwen en twijfel. Je zelf soms van een positief onverschillig evenwicht voorzien, je leeg maken om nét dat wat je op die moment nodig hebt, binnen te laten; maar ook een gevulde geest hebben, die overbodig begeerten aangaan afwijst. Geen perfektionist willen worden nochthans, noch bemoeizuchtig..."in zuiver water kan een vis niet leven, wordt gezegd, gemeste grond levert een overvloedige oogst". Niets alles gaat van zelf, zonder problemen kan je niet echt. Eenvoudig werk kan evenveel vreugde geven dan de meest complexe taken.

De wereld verbeteren begint met oprechtheid.

Vroegere dwalingen doen niet meer ter zake als je je leven betert. Wordt niet altijd meteen kwaad als een ander iets doet wat je niet zint, probeer het misschien met een hint. Heb je tegenslag, misschien zit er wel iets positiefs aan.

Vertel niet zo maar alles tegen iedereen...er zijn ondoorgrondbare en opvliegende mensen. Zet je verwarde gedachten altijd van je af. Direct inzicht én doorzettingsvermogen vullen mekaar aan en maken wat duidelijk moet worden samen meer en meer zichtbaar. Je door niets of niemand laten provoceren en kunnen zwijgen ten gepaste tijde, de resultaten ervan zullen je dienen, meteen of met uitstel. Gevoelens en gedachten in balans...dan krijg je altijd weer een andere kans. Wees goed, maar zorg ervoor dat een ander je geen kwaad doet. Doe jouw deel van het werk en maak voldoende verschil tussen een goedkeuring en een afkeuring. In verborgen vorm heft het goede soms nog het grootste effect...het kwade is best altijd duidelijk zichtbaar. "Als je afrekent met wat je dwars zit, wordt vreugde je deel ",staat geschreven. 'Wat vertroebeld je innerlijke spiegel', is de vraag. Eén verkeerde dood, onachtzaamheid kan verstrekkende gevolgen hebben. Onverdraagzaamheid doet verkillen, ruimdenkendheid bevordert de groei. "Als je de maatschappij verwerpt omdat je 'zuiver' wil zijn, ben je een fanaticus", zo kan je lezen. Bestrijd de negatieve met positieve emoties. Over niets van je kunnen opscheppen, de 'geest zelf is van een grenzeloze verhevenheid.

Verspil niet, betracht onpartijdigheid maar neem een standpunt in, al betekent dit dat je niet tussen twee wegen kiezen wil. Geloof niet alle uitleg over zichzelf en anderen.

bovenstaande is gebasseerd op  Gastauteur HD :,waarvan hier enkele letterlijke quotes :

"Als je bij al wat je doet het gevoel hebt dat het niet volmaakt is, kan de schepping zich nooit op je wreken en kan niemand je schade berokkenen.  Als je met alle geweld wilt dat alles wat je doet volmaakt is, zul je innerlijk ontsporen of in de maatschappij nooit voet aan de grond krijgen." HD

"Zorg ervoor dat je ruimte hebt innerlijk, dan ben je niet manipuleerbaar".

met dank aan Huanchu Daoren, al 400 jaar dood, zo gezegd.

toemaatje : poetry :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/10/3...

13:27 Gepost door zinblogger in re dichterbijdeziel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.