22-09-10

goede invloed op mensen hebben

P1080079.JPG

Hoe een goede invloed op mensen te hebben ?

 

Alle daden die met een goede bedoeling en uit wijsheid voortvloeien, brengen een stuk 'verlichting' bij je zelf en anderen te weeg...meestal op voorwaarde dat je er niet door verhinderde dat een andere zelf de verantwoordelijkheid daarvoor diende op te nemen. Afhankelijk van wat je zelf nog te leren hebt, zal je die regel al wel eens moeten overtreden. Als je van uit die wijsheid handelt, zul je de juiste daden bij de juiste mensen doen terechtkomen en de overigen zullen soms gelukkig voor je zelf, geen acht op je slaan.

Indien je nog te veel handelt vanuit je behoefte om bewierrookt te worden, kan je in de verleiding geraken om op een negatieve manier bezig te zijn met allerlei machtsspelletjes waar je eigenlijk geen uitstaans moet mee hebben. Pas zodra je er bedreven in wordt en er vrijwillig aan verzaakt, leer je te genieten van de innerlijke schitteringen die dit in je geest veroorzaakt...je omgeving zal het aan de uitstraling van je ziel en lichaam merken.

Je moet leren onderscheid maken welke moeilijkheden je het best uit de weg gaat en welke je door moet om er individueel en gezamenlijk sterker uit te komen. Leren welk negatieve dit zal blijven en welk zich kan ompolen naar het positieve toe...sommige negativiteit vraagt om dit laatste, andere negativiteit wil het positieve gewoon vernietigen, met of zonder compromis of trukken die het daglicht niet mogen zien...uiteindelijk groeit alles in de natuur in de richting van het licht van de zon of van het microlicht van mineralen en water. Zich voeden met het zinloze geeft geen leven. Leven in verbondenheid met je levenslijnen en omgeving is je aandacht op het wezenlijke kunnen houden.

Van innerlijke rust en helder observeren en denken wordt de gunstiger handeling geboren. Om kracht te herwinnen zet je best je illussies eens op een rijtje door het heel stil in je eigen te maken. Klopt de wereld weer aan je deur, gedenk dat niet alles meteen ten goede verandert en dat je vaak veel geduld aan de dag moet leggen. Laat je ook niet vangen aan euforie of zijn tegengestelde, de wanhoop of aan overdaad. Harmoniseer eigenbelang en opoffering. Deel dingen met anderen en schat de ruimte die je hen geeft goed in. Goede wil en ontspannen met mekaar omgaan, onderschat het niet, prijs de alledaagse dingen en handelingen hoog. Zit niet altijd zo maar bezig omdat je anders geen rust in je eigen vindt. Wordt ook niet onverschillig door te veel de rust en de stilte op te zoeken, blijf betrokken en neem alleen innerlijk afstand zonder in geisoleerde eigenwijsheid en arrogantie te vervallen. Blijf op de hoogte van hetgeen je eigen en het algemene aanbelangt, overtuigd dat je het ook vanuit rust dienen kan, zeker als er gepast handelen op volgt. Hoed je ook van te veel willen te begeren. Met honger smaakt eten beter. Alles wat met 'te' begint is vaak nefast, behalve te-vreden. (ook té sober en te zeer in eevoud leven is overdreven, té veel het wereldse en teveel alleen met het spirituele bezig zijn idem dito, te weinig je zintuigen gebruiken, te veel je intellekt gebruiken,

Vraag geen onmogelijke dingen van anderen en leer hun draagkracht en vermogen kennen. Ze zullen je in een aantal gevallen op momenten dat je het soms niet meer verwacht positief verbazen, waardoor het geheel van de lijnen tussen mensen er weer op vooruit kan gaan. Geraak je vast te zitten, denk dan aan waar je oorspronkelijk wou voor gaan. Gaat het je te zeer voor de wind...sta dan even stil (doe desnoods een stap terug) met waar je eigenlijk naar toe wil met je succes. Ben je innerlijk in evenwicht, dan heeft het te zeer negatief belastende, weinig kans om binnen te dringen. Met wie we omgaan, het heeft zijn belang, naarmate de opdrachten die je jezelf stelt en hetgeen je leren moet zal je soms al eens een grens moeten oversteken. Zeg iedereen rustig je waarheid en weeg af wanneer je iemand niet meer moet ontzien. Blijf trouw aan de principes die je sieren, al zal je soms door omstandigheden gedwongen water bij je wijn moeten doen, maar laat je niet omkopen en blijf aan je eigen gebreken werken.

Stiptheid en flexibiliteit, leer ze te combineren naargelang de situatie vereist of de betrouwbaarheid van diegene waarmee je omgaat. Wordt niet bitter en leer te vergeven...mét of zonder afstand nemen, die beslissing komt alleen jou toe. Onbaatzuchtigheid, probeer ze zonder te veel averij op te lopen te benaderen. Je miskend voelen, vermijd het. Anderen door je talenten of rijkdom vooruithelpen, anders wordt je veelal geleefd. Vaak moet je accepteren wat je overkomt, soms ook niet...leer begrijpen wat iets ten gronde zeggen wil.

Hoe wil je in het leven staan : agressief als vuur, ondankbaar kil als ijs of onbuigzaam als stilstaand water ? Vreugde is belangrijker dan de drie vorige. Warmhartig staat korter bij het geluk dan starre kilheid. Geluk, streven en niet-streven.

Kennis, gemaakt van vertrouwen en twijfel. Je zelf soms van een positief onverschillig evenwicht voorzien, je leeg maken om nét dat wat je op die moment nodig hebt, binnen te laten; maar ook een gevulde geest hebben, die overbodig begeerten aangaan afwijst. Geen perfektionist willen worden nochthans, noch bemoeizuchtig..."in zuiver water kan een vis niet leven, wordt gezegd, gemeste grond levert een overvloedige oogst". Niets alles gaat van zelf, zonder problemen kan je niet echt. Eenvoudig werk kan evenveel vreugde geven dan de meest complexe taken.

De wereld verbeteren begint met oprechtheid.

Vroegere dwalingen doen niet meer ter zake als je je leven betert. Wordt niet altijd meteen kwaad als een ander iets doet wat je niet zint, probeer het misschien met een hint. Heb je tegenslag, misschien zit er wel iets positiefs aan.

Vertel niet zo maar alles tegen iedereen...er zijn ondoorgrondbare en opvliegende mensen. Zet je verwarde gedachten altijd van je af. Direct inzicht én doorzettingsvermogen vullen mekaar aan en maken wat duidelijk moet worden samen meer en meer zichtbaar. Je door niets of niemand laten provoceren en kunnen zwijgen ten gepaste tijde, de resultaten ervan zullen je dienen, meteen of met uitstel. Gevoelens en gedachten in balans...dan krijg je altijd weer een andere kans. Wees goed, maar zorg ervoor dat een ander je geen kwaad doet. Doe jouw deel van het werk en maak voldoende verschil tussen een goedkeuring en een afkeuring. In verborgen vorm heft het goede soms nog het grootste effect...het kwade is best altijd duidelijk zichtbaar. "Als je afrekent met wat je dwars zit, wordt vreugde je deel ",staat geschreven. 'Wat vertroebeld je innerlijke spiegel', is de vraag. Eén verkeerde dood, onachtzaamheid kan verstrekkende gevolgen hebben. Onverdraagzaamheid doet verkillen, ruimdenkendheid bevordert de groei. "Als je de maatschappij verwerpt omdat je 'zuiver' wil zijn, ben je een fanaticus", zo kan je lezen. Bestrijd de negatieve met positieve emoties. Over niets van je kunnen opscheppen, de 'geest zelf is van een grenzeloze verhevenheid.

Verspil niet, betracht onpartijdigheid maar neem een standpunt in, al betekent dit dat je niet tussen twee wegen kiezen wil. Geloof niet alle uitleg over zichzelf en anderen.

bovenstaande is gebasseerd op  Gastauteur HD :,waarvan hier enkele letterlijke quotes :

"Als je bij al wat je doet het gevoel hebt dat het niet volmaakt is, kan de schepping zich nooit op je wreken en kan niemand je schade berokkenen.  Als je met alle geweld wilt dat alles wat je doet volmaakt is, zul je innerlijk ontsporen of in de maatschappij nooit voet aan de grond krijgen." HD

"Zorg ervoor dat je ruimte hebt innerlijk, dan ben je niet manipuleerbaar".

met dank aan Huanchu Daoren, al 400 jaar dood, zo gezegd.

toemaatje : poetry :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/10/3...

13:27 Gepost door zinblogger in re dichterbijdeziel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-08-10

Troosters en Troosteressen der bedrukten.(fa)

IMG_0570.JPG

Ook al eens vermoeidheid weggerust na een gesprek om iemand terug in het innerlijke evenwicht te brengen. Wegen dreigen soms te scheiden wegens onverdraagelijkheid. Vanwege iemands  rust ? Afzonderlijk, samen en voorouderlijk opgebouwde levenservaringen ? Voelen mensen zonder uitspreken van dingen, zaken van mekaar aan die hen in de richting van andere wegen dwingen ? Maar ja, als alles dan toch uitgesproken werd. Misschien kan je niet op tegen sommige vormen van ziek zijn en het ongeluk dat er uit voort komt. Waar ging het fout ? De lange rechte weg zonder 'fouten' bestaat niet, al zijn er nog zovele wijze regels geformuleerd.

Onverdraagelijkheid, niet meer draagbaar zijn, het gevolg van levenslopen en levens, woorden en daden. Innerlijke conflicten van vroeger tijden en nu, leiden tot boze geesten...best zo snel los te laten. Een serene sfeer opzoeken is er goed voor als je anderen of je zelf niet meer helpen kunt.

's Morgens. Ochtendlicht 5u30. De mist van een heldere augustusmorgen, hangt sierlijk mooi tussen de bomen en het al van het landschap met de kerk en de stilte en de boerderijen en huizen en zo. Zwarte vogels vliegen in paren uit en naast mekaar boven naar de kapel toe, van zuid naar noord, wat vanuit het Westen een prachtspektakel is. De kapel was open. Mensen moeten wel veel komen vragen daar, want er hing een aangename warmte van de vele tientallen vlammetjes van de novenen en de gewone kaarsjes. Of er moet een flauwe plezante ze allen aangestoken hebben.  Nee, op weg naar de verlichting moet een mens soms door zware emoties, waar hij wel eens van verlicht wil worden.  De natuur, een kapel, eenzaamheid én menselijke contacten zijn er al eens goed voor.

Bedrukt zijn vertraagt positieve evoluties van Uzelf en anderen. Er is zoveel om je over te verheugen en zoveel dat in zinniger toestanden kan worden omgezet. Overal het beste van proberen maken lijkt gecompliceerder dan het is.

12:01 Gepost door zinblogger in re dichterbijdeziel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-10

Afscheid van het zoeken (re)

IMGA0097.JPG

 

 

Aan mezelf en wie dit leest :

Het verhaal van een zoektocht naar de verschillende zinnen van het leven in zinnen beschrijven, kan je op verschillende manieren. Het verhaal van die zoekttocht hoeft zelfs niet beschreven te worden en een afscheid leidt telkenmale opnieuw nieuwe hoofdstukken in. Je kan je beperken tot het beleven van al die afleveringen in die eindeloze dagelijkse zoektocht, tot de woorden en andere ervaringen die je met mensen uitwisselt en in praktische of wezenlijke wijsheid voor jezelf en anderen probeert om te zetten. Indien je nooit in je leven de behoefte voelde groeien om ook iets met het geschreven woord uit te drukken is leven en beleven en interpreteren op zich al voldoende. 'Zoeken', al die domeinen in het leven verbinden, doe je pas wanneer de intensiteit van je leven te groot wordt. Schrijven is niet alleen een manier om iets daarvan in een bepaalde literaire vorm uit te drukken...het kan ook tegelijk een soort meditatieoefening zijn.

Schrijven over een zo breed mogelijke zin van het leven of gewoon proberen uitdrukken wat het is, is niet alleen je concentreren en dieptes en hoogtes proberen aanraken, het is proberen vertolken wat ons bewustzijn is, waar het vandaan komt en hoe het in ons werkt, hoe het tussen mensen in het wezenlijke in eenieder probeert te bewegen.

Om de vraag naar het waarom van dit alles ook nog veelzijdig te kunnen beantwoorden, moet je een beetje een detective zijn, een filosofische speurneus hebben, een intuitie voor het spiritueel verbindende ontwikkelen. De zoektocht naar tal van inzichten, vereist niet alleen objectieve kennis van de wetenschappen, maar het zich bekwamen in tal van subjectieve vaardigheden en talenten zoals psychologisch inzicht en vooral naast op tijd een portie theorie, vooral veel praktijk. Tal van moeilijkheden kunnen het proces van zingeving hinderen én toch tegelijk vooruit helpen. Psychologische inzichten aanleren is bijvoorbeeld zelden of nog niet mogelijk zonder confrontaties met al die mensen die het moeilijk hebben met zaken als hebzucht, jaloezie en tal van andere angsten en negatieve emoties. Mensen leren aanvoelen, begrijpen en vooral doorzien,je steeds bewuster willen worden van hoe de wereld in mekaar zit... is niet alleen belangrijk om met mekaar kunnen om te gaan in elke soort van relatie...het is tevens én belangrijk voor je eigen evolutie als mens én noodzakelijk om als samenleving aan een vooruitstrevend sociaal en politiek bestaan te kunnen werken. Uitgangspunt van het theoretisch punt van dit verhaal, is, zoals ik al in tal van essays en andere literaire vormen omschreef; het feit dat alles wat 'is' een vorm heeft en energetisch geladen is...spoken bestaan dus niet...hetgeen bepaalde spirituele energieën die niet wetenschappelijk aan te tonen zijn, niet uitsluit. Het leven is een eeuwig verschijnsel, maar hoe dat in zijn werk gaat...valt niet helemaal via wetenschappelijke criteria te benaderen...hierbij kan de kunst ons misschien helpen...voor meer filosofische en wetenschappelijke benaderingen én een artistieke inbreng om deze te ondersteunen, verwijs ik u graag door naar een aantal van de voornaamste bijdragen op een aantal blogs dienaangaande : ( zie de linken). Wil je echt mee zijn met het op een diepzinniger manier observeren van de praktijk van het leven, is het geen overbodige luxe van een inspanning te WILLEN doen op het theoretische vlak...ook de kunst die dit kan voortbrengen is hiermee gediend.

Het geheim van het 'al' ligt bij wijze van spreken en schrijven en aanvoelen zowel in wat het verhaal van de kosmos voor en met ons tot stand bracht op micro en macro niveau, als ook, voor wat konkreet de boom betreft, zowel in het takje als in de wortel. Je kan filosofische wijsheden chronologisch proberen duiden, maar ook vertrekken van in het persoonlijke leven zelf. Uiteindelijk ga je een steeds bewustere manier van bestaan bereiken, waarvan de vruchten bijna onbeschrijfbaar zullen blijken in het dagelijkse en...eeuwige in dit leven als oneindig geheel.

Nogmaals, je kan deze intelektuele en literaire oefening ook overslaan en je gewoon concentreren op welke rol je meent te moeten spelen in het leven van anderen en in samenleving...hetgeen ook zal leiden tot inzicht in je zelf.

Misschien tot een volgend hoofdstuk of tot ze allen bijna weer voorlopig voltooid zijn.

 ondertussen een paar goede essay-tips :

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/12/10... 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/12/10... 

nog uit te werken naar aanleiding van vragen die er al eens worden gesteld  

Wat liep er fout, zo er iets kan foutlopen ?

Je bent zo stil ?

Waarom heb je ons gemaakt ?

De klassieke antwoorden : kinderwens, nakomelingschap, naam verder zetten, leven doorgeven. Al of niet om relatie te redden, te bestendigen enz... . Maar in wezen een link tussen leven en dood, het verder zetten van verhalen die naar inzicht leiden en in het beste geval naar verlichting, rechtevenredig met de grote van de opgaven soms.

 

18:33 Gepost door zinblogger in re dichterbijdeziel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosofie, religie, kunst, bijzondere, energie |  Facebook |